2017

– Graduate School Bijeenkomst ‘Engrossment als threshold concept in de zorgethiek’, introductie en chair. Universiteit voor Humanistiek, januari 2017.
– Hogeschool Zuyd, Over zorgzaamheid en warme zorg – verhalen en begrippen. Lezing op symposium, februari 2017.
– NOV [Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk], Presentatie over de waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg, februari 2017.
– Lezing bijeenkomst Leendert Vriel Stichting, Omgaan met kwetsbaarheid; over levensvragen & zingeving. En workshop over ‘Dorst of doodsangst’, middagbijeenkomst, april 2017.
– Kwaliteit, zorgethiek en patiëntgerichtheid 2.0. Opleiding Kwaliteitsfunctionaris (OKF). Woudschoten, april 2017.
– College University College Roosevelt, Middelburg, Improving health & quality of life in (palliative) care, april 2017.
– Inspirerend besturen in de zorg. Vrouwen & zorg: innovatie vanuit zorgethisch perspectief. Bohn Stafleu & Lochem, Woudschoten, mei 2017.
– Poster voor EAPC meeting. Hospice satisfaction data from The Netherlands; how to evaluate care offered by volunteers? Manon Notenboon & Anne Goossensen, Madrid 2017.
– Workshop Cordaan, Amsterdam. Relatiegericht werken en andere zorgethische inzichten. juni 2017.
– Werkconferentie Agora spirituele zorg. Presentatie Dorst of Doodsangst, observarie methodiek vrijwilligers, juni 2017.
– Symposium RSZK Zorgprofessionals, Hospice Bladel, ‘Praten over sterven…’ van instrumenteel naar existentieel. Juni 2017.
– Presentatie op aftrapbijeenkomst E-learning module ‘Dorst of doodsangst’, Universiteit voor Humanistiek, juni 2017.
– 3 luiken college relatiegericht werken, Hogeschool Leiden, september 2017
– Lezing jubileum bijeenkomst, Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel, Steenwijk, oktober 2017
– Plenaire presentatie Hospicezorg congres, Ede, oktober 2017
– Lezing vrijwilligers palliatieve zorg, Verdiwel/Oranjefonds, Groenekan, oktober 2017
– 2 workshops verdiepingsbijeenkomst voor medewerkers van Cordaan, de Rode Hoed, Amsterdam, oktober 2017
– Lezing over machteloosheid in de palliatieve zorg, Hospice Issoria, Leiden, oktober 2017
– Lezing jubileum bijeenkomst Hospice Marianahof Etten-Leur, oktober 2017
– Lezing United for Music Symposium, disability studies, Dordrecht, november 2017
– Lezing Heerlen, Zuyderland academie, ziekenhuis, november 2017