Voor 2015

2014

– Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse, januari 2014 – Dagvoorzitter expertmeeting Celebrancy education in Europe, 16 november 2015
– Nieuwjaarslezing Ondersteuningsbureau Patiënten organisaties, HOB, Amersfoort, januari 2014
– CBO opleiding Kwaliteitsfunctionaris OKF, dagdeel over zachte aspecten van kwaliteit, april 2014
– Begeleiding zorgethisch beraad Nico Adriaans Stichting, voorjaar 2014
– Lezing voor symposium middenkader van Aveleijn, De Lutte, april 2014
– Bijdragen aan symposium over Existentiële eenzaamheid: ‘Samen eenzaamheid ervaren’ & ‘Column over Sylvia Plath’, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, maart 2014
– Lezing op de landelijke beleidsdag van VPTZ ‘De waarde van vrijwilligers aan het einde van het leven’, Driebergen, mei 2014
– Lezing netwerkbijeenkomst van Coalitie Erbij, Utrecht, mei 2014
– Presentatie bij boekuitreiking ‘Levensverhalen van mensen met Korsakov’, Beekbergen, mei 2014
– Presentatie op het internationale EAPC congres (palliatieve zorg), The value of End of Live volunteering, Lleida, Spanje, juni 2014
– Nico Adriaans Stichting, lezing management ochtend, Rotterdam, augustus 2014
– Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse SPO opleiding, Leiden, september 2014
– Practice Theory conference CCC, voorzitter van een sessie, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, september 2014
– Afscheidssymposium Ton Jorna: ‘In wetenschap van de ziel’, Geertekerk Utrecht, dagvoorzitter, september 2014
– Aveleijn, Ontmoeten in 3 panelen, reductie en mismatch, Enschede, oktober 2014
– Vivent, Kwaliteit van relaties in de zorg , lezing afscheid Ina Bravenboer, Rosmalen, oktober 2014
– Centrum voor Asielzoekers, De rol van verbeeldingen bij het activeren van bewoners, Zandvoort, oktober 2014
– Boekpresentatie: ‘Daar doe ik het voor’, inspiratiedag VPTZ te Maarssen, oktober 2014
– GGZ Altrecht, deskundigheidsbevordering lezing zorgethiek, Zeist, oktober 2014
– CBO Kwaliteitsinstituut, Masterclass Palliatieve zorg & vrijwilligers, november 2014
– Nationaal Congres Palliatieve Zorg, Meet the expert vrijwilligerswerk, Lunteren, november 2014
– Nationaal Congres Palliatieve Zorg, VPTZ sessie over existentiële eenzaamheid & vrijwilligers, Lunteren, november 2014
– Nationaal Congres Palliatieve Zorg, Vrije presentatie: 100 brieven van vrijwilligers, Lunteren, november 2014
– Mezzo, webinar: Wat is de waarde van vrijwilligerswerk? Via internet uitgezonden, Capelle aan den IJssel, december 2014
– Boekpresentatie: Hoe word je een Bianca? 57 dagen verpleeghuiszorg. Van Kleef instituut, Rotterdam, december 2014

2013
– Jaarcongres Reliëf “liefdewerk, veel papier”. Bijdrage over zorgzaamheid, Maarn, 8 maart 2013
– Lezing medewerkers Careyn de Ark, zorgzaamheid & kwaliteit, Wateringen, 3 april 2013
– Lezing mantelzorgers Careyn Westland, Zijn is gezien worden, zorgzaamheid en reductie, Wateringen 3 april 2013
– CBO opleiding Kwaliteitsfunctionaris OKF, dagdeel over zachter aspectren van kwaliteit, 23 mei 2013
– Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse, 5 september 2013
– Scholing ‘Zorgethische vorming’ voor medewerkers van de Nico Adriaans Stichting, Rotterdam, najaar 2013
– Workshop symposium ‘Aandacht’, Netwerk Palliatieve Zorg Waterweg Noord, 15 oktober 2013
– Keynote lezing op het jaarcongres logopedisten, NVLF, 1 november 2013
– Uitgesproken column en workshop op medewerkersdag GC Levinas, 9 november 2013

2012
– Zorgzaamheid in de zorg, lezing op de Universiteit van Nijmegen bij IQ Healthcare, 9 januari 2012
– Korte presentatie Studie/film avond Stichting Presentie, 19 januari 2012
– Lezingen op het Invitational Seminar Hoogleraren Presentie, Dordrecht, 8 maart 2012
– Bijdrage aan studiemiddag Presentie, Utrecht, 9 maart 2012
– Presentie & zelfmanagement, CBO congres, Utrecht, 24 april 2012
– Lezing op afscheidssymposium Govert Bach, GGZ Arkin, Amsterdam, 24 mei 2012
– Hoorcollege online ingesproken over ‘Hoe kan ik zorgen?’,UvH & Human, juni 2012
– Lezing visie dag over ‘aandacht & presentie’. Stichting Philadelphia, Anrhem, 7 juni 2012
– Presentie en kwaliteit in de GGZ, GGz Eindhoven, alle managers, 14 juni 2012
– Aandacht & presentie, Stichting Philadelphia, Arnhem, 14 september 2012
– Presentie & Exodus. Vrijwilligerswerkvoor gedetineerden, 12 oktober 2012
– Presentie & forensische zorg. Inforsa, Amsterdam, 29 november 2012
– Van Kleef-lezing 2012: zorgzaamheid is meer dan ‘pamperen’, Rotterdam, 30 november 2012

2011
– Presentie & aandacht, lezing symposium GGZ Oost Brabant, Oss, 22 februari 2011
– Bijdrage gevorderden cursus presentie, 9 maart 2011, Utrecht
– Cursus kwalitatief interviewen, Inholland, 11 maart, 2011, Den Haag
– LESI MasterclassPresentie, bijdrage over accountability, 7 april 2011, Driebergen – Oratie ‘Zijn is gezien worden’, presentie en reductie in de zorg. Universiteit van Tilburg, 15 april 2011, Tilburg
– Interview met sprekers, Kwaliteitsdebat Zorgethiek, 28 april 2011, Utrecht
– Lezing over kwaliteit voor Zienn, organisatie voor maatschappelijke opvang, 31 mei 2011, Leeuwarden
– Presentatie over presentie voor Zozijn, organisatie voor gehandicaptenzorg,15 juni 2011, Doetinchem
– Presentie en existentiële eenzaamheid, UvH symposium, 28 september 2011, Utrecht
– Presentatie over de kracht van beelden en presentie leren, Filmfestival Presentie, 30 september 2011, Dordrecht
– Presentatie bij junior CCC over kwalitatief onderzoek en emoties, 3 okober 2011, Tilburg
– Presentatie film ‘Detlev Petry’en bespreking ervan op symposium Korsakov Kenniscentrum, 3 november 2011, Beekbergen
– ‘Zijn is gezien worden’, presentie en herstel in de GGZ. Symposium GGZ Oost Brabant, 8 november 2011, Veghel
– Bijdrage WMO werkplaats, over een kijkraam om presentie in praktijken vast te stellen, 15 november 2011, Utrecht
– ‘Zijn is gezien worden’ patiëntervaringsverhalen en kwaliteit. Symposium over patiëntervaringsverhalen, Stichting CCC, Universiteit voor Humanistiek, 18 november 2011, Utrecht
– Kwaliteit van zorg 2.0. Grip op kwaliteit, congres in de VV sector, 15 december 2011, Ede-Wageningen
– Presentie, reductie & professionaliteit. Lezing op de jaarafsluitingsbijeenkomst van Stichting Constandse, RIBW, Den Haag, 15 december 2011, Den Haag

2010
– Lezing Presentietheorie en Zorg voor mensen met Schizofrenie, Emergis. Zierikzee, 11 februari 2010
– Aftrap bijeenkomst Werkplaats Presentie & Verslavingszorg, Utrecht, 12 maart 2010
– Inleidende lezing Zorgprogramma Korsakov bijeenkomst, Dordrecht, 30 maart 2010
– Participatie Diner Pensant “Herstel in de verslavingszorg”, ‘Bouman GGZ, 31 maart 2010
– Participatie in Cortege Promotie Madeleine Timmermann, Universiteit van Tilburg, 14 april 2010
– Key note lezing over presentie op symposium Stichting Recovery Nederland, Assen, 22 april 2010
– Lezing symposium Catharina Ziekenhuis Eindhoven, “High Tech & High Touch”, 19 mei 2010
– Workshop ‘Presentie’, woningbouwvereniging Mitros, Utrecht, juni 2010.
– Lezing Presentie & intimiteit, Studiemiddag Stichting presentie, Utrecht, 24 september 2010
– Lezing over presentie voor het straatconsulaat Den Haag, 2 oktober 2010
– Lezing over het meten van Zorgzaamheid, Platform Zorgzaamheid, CZ, Tilburg, 28 oktober 2010
– Lezing over presentie en gentle teaching, International Gentle Teaching Conference, 5 april 2010, Haarlem
– Workshop over Verslavingszorg, Presentie & Herstel, Bouman GGZ congres, 5 april 2010, Rotterdam
– Interview met ervaringsdeskundige op Theory U symposium, Inholland & Arta, 10 december 2010, Amsterdam
– Voorzitter consensus bijeenkomst diagnostiek protocol Korsakov, 13 december 2010, Utrecht

2009
– Lezing ‘Logica en Liefde in de verslavingszorg, over kwaliteit van zorg. Symposium Kwaliteit Verslavingszorg, Amsterdam, 22 januari 2009
– Presentatie ‘Lectoraat Verslavingszorg en Presentie benadering’, scholingsbijeenkomst docenten School of Social Work, 5 februari 2009
– Presentatie ‘Lectoraat Verslavingszorg en presentie benadering’, Curatorium School of Social Work, INHolland Rotterdam. 26 februari 2009
– Presentatie ‘Onderzoek en innovatie op het gebied van de communicatie in de zorg’, (Interne) themaworkshop patiëntenperspectief iBMG, Erasmus MC. 5 maart 2009
– Presentatie afscheidssymposium Harrie Jansen: Wat is haalbaar?. ‘Onderzoek en innovatie op het gebied van de behandelrelatie en doelformulering in de verslavingszorg’. Instituut voor Verslavingszonderzoek en Leefwijzen (IVO), WTC, Rotterdam
– Presentatie ‘Landelijk Kennisplein Verslavingszorg’, SURF Foundation, Utrecht, 12 maart 2009.
– Workshop ‘Shared Decision Making’, Tweede nascholing Hematologie voor Verpleegkundigen: Hematologie & ICT anno 2009, Erasmus MC, Rotterdam, 19 maart 2009.
– Bijdrage aan het debat op het Symposium voor het 33 jarig bestaan van Arta, verslavingszorginstelling, 11 mei 2009.
– Presentatie ‘Landelijk Kennisplein Verslavingszorg’, Minisymposium, 17 april, GGZ Nederland
– Presentatie ‘Landelijk Kennisplein Verslavingszorg’, 21 april, Docentenoverleg HBO verslavingskunde, GGZ Nederland
– Review of the EFTC conference about Therapeutic Communities, The Hague, World Forum, June 5 2009
– Presentatie op studiemiddag docenten Social Work, INHolland Rotterdam, Lesgeven vanuit de relatie. 11 juni 2009
– Presentatie op studiemiddag voor team ouderenzorg Altrecht. 18 augustus 2009
– Workshop ‘Presentie’ op Zorg voor Beter werkconferentie, Utrecht, 14 september 2009
– Presentatie over onderzoek met het Ervaren Baat instrument, Studiemiddag ‘Het meten van Presentie’, Utrecht, 18 september 2009
– Workshop ‘Presentie’ op Zorg voor Beter werkconferentie, Utrecht, 21 september 2009
– Lezing op Symposium van Hospice Issoria, Presentie en aandacht als ingang tot reflectie over ‘er zijn’ voor een ander. Leiden, 14 oktober 2009
– Lezing over Moreel Beraad en debatleider over Wilsonbekwaamheid bij Korsakov, Symposium Korsakov Kenniscentrum, 3 november 2009
– Presentatie/workshop op studiemiddag Dag Activiteiten Centra in de GGZ, Utrecht, 11 november 2009
– Lezing op symposium Forensische nazorg bij GGzE, Eindhoven 23 november 2009
– Workshop op studiedag docenten INHolland Social Work Zuid, 26 november 2009
– Studiemiddag op Hogeschool Ede, post HBO opleiding verslavingszorg, 1 december 2009
– Presentatie over communicatie in de zorg, PI platform, Erasmus Universiteit, 8 december 2009
– Expert meeting Maatschappelijke Opvang, voorzitter workshop, 11 december 2009
– Expert meeting satisfactie meten bij mensen met Korsakov, voorzitter van de middag, Korsakov Kenniscentrum, Den Haag, 15 december 2009

2008
– Lectorale rede. Kwaliteit van verslavingszorg. 7 februari 2008. INHolland Rotterdam.
– Lezing Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Groningen, 3 april 2008
– Voorzitter expert meeting Thiamine toediening en Korsakov voor artsen, Wolfheze, 15 april 2008
– Poster presentation “Guidelines and financial incentives; a happy couple?”, Intermational Forum for Quality and Safety in Health Care, Paris, 25 april 2008
– Voorzitter expert meeting psychologische benaderingen voor patiënten met Korsakov, Dordrecht, 10 juni 2008
– Presentatie voor de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling over de mogelijkheden van digitalisering bij onderwijs en blijvend leren vanuit het veld, Utrecht, 3 juni 2008
– Lezing op het symposium van de beroepsvereniging voor verslavingsartsen, Utrecht, 5 juni 2008
– Lezing op de aftrap bijeenkomt ‘Werkplaats presentie & verslavingszorg’, Utrecht, 27 juni 2008
– Voorzitter concept map bijeenkomst Indicatiestelling bij Persoonlijkheidsproblematiek, Utrecht, 1 juli 2008
– Presentatie bij Mainline over de meerwaarde van de presentie benadering voor veldwerk, Amsterdam, 8 juli 2008
– Presentatie voor de SVG over de presentietheorie en de verslavingszorg, Amersfoort, 4 september 2008
– Presentatie bij GGZ Nederland over de projecten van het Lectoraat Verslavingszorg, Amersfoort, 5 september 2008
– Presentatie op minisymposium Digitale Community Verslavingskunde, Amersfoort, 10 oktober 2008
– Facilitator zaalgesprek bij het symposium “Aannemelijke zorg” behorend bij oratie van Andries Baart en Frans Vosman over taciete kennis en praktische wijsheid, Universiteit van Tilburg, 24 oktober 2008
– Presentatie op het Symposium ‘de onderzoekende professional in de Korsakovzorg’, Rotterdam, 7 november 
– Presentatie over presentie benadering in de verslavingszorg, op studiedag over ketenzorg voor Bouman GGZ, GGD Rotterdam, BAVO/RNO en Delta, Rotterdam 13 november 2008
– Presentatie op bijeenkomst van de ‘Werkplaats presentie & verslavingszorg’, Utrecht, 20 november 2008
– Voorzitter expert meeting ‘Basisset klinische gegevens Korsakov’, Laren, 12 december 2008

2007

Key-note lezing symposium over Korsakovzorg, EUR, april 2007

Workshop op symposium voor cliëntenraden in de verslavingszorg, mei 2007.

Panellid in het symposium ‘Verhalen over verslaving’, juni 2007

Spreker op Symposium Korsakov Kenniscentrum, Lozerhof, Den Haag, november 2007.

Spreker op Symposium Korsakov Platform, Beekbergen, november 2007.

Lezing Hogeschool Leiden, Verslavingszorg van de Toekomst, november 2007.

2000-2006

Drop-out van allochtone verslaafden op symposium ‘Allochtoon en verslaving’, 2000 Debatleider op congres ‘Een shot vernieuwing’ van ZON programma verslaving, 2001 Lezing over Disease Management, lezingencyclus Julius centrum, UU, 2001 Lezing Disease Management Phoenix Coalitie, 2001 AMC lezingen cyclus: Patiënten participatie bij richtlijnen, 2002 Forum voor Alcohol en DrugsOnderzoek (FADO), referent van drie papers en voorzitter middagsessie, 2002 Lezing Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ, voor Platform Psychotherapie, 2002 Lezing over de Multidisciplinaire richtlijn ADHD op symposium over gezondheidsraad rapport ADHD, 2002 Voorzitter van sessie op congres “Kennis Beter Delen”, 2002 Lezing op afscheid Marianne Donker over Heroïneverstrekkingsexperiment, 2002 Lezing op congres NVvP (Psychiaters) over Richtlijnontwikkeling, 2002 Lezing op Dick van Bekkum symposium van het IKR over taakverschuiving in de oncologie zorg, 2004 Referentschap Forum voor Alcohol en DrugsOnderzoek (FADO), plenaire sessie, 2004 Bijdrage aan “Zie mij voor vol aan” symposium over eetstoornissen (richtlijnen en disease management, patiëntenparticipatie), 2005 Presentatie/workshop op het congres ‘ de zorg stuurloos?’ van de alumnivereniging van BMG, de aBMG, december 2005 Workshop “Anders Werken”, methodologieplein, Kennis Beter Delen in maart 2006 Poster ‘Working Differently’ op Kwaliteitcongres (Forum) in Praag, april 2006 Presentatie Shared Decision Making op het IKR congres, mei 2006 Presentatie project ‘eenbedskamers’ Erasmus MC Nieuwbouw Congres, juni 2006 Voorzitter van een deelssessie, FADO, Forum Alcohol en Drugs Onderzoek, november 2006.