Portfolio

Wetenschappelijk CV

2013-heden: Hoogleraar Informele zorg & zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
2015-2019: Bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
2010-2013: Bijzonder hoogleraar Presentie en GGz, Tilburg University & werkzaam bij Stichting Presentie
2007-2012: Lector Verslavingszorg aan Hogeschool Inholland, Den Haag
2003-2009: Universitair Docent Kwaliteit van Zorg, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
1998-2002: Programmahoofd Kwaliteit van Zorg (Richtlijnen), Trimbos-instituut, Utrecht
1992-1997: Promovenda bij het Instituut voor Verslavingsonderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam
1990-1992: Student-assistent bij prof.dr. Wim Meeus, jeugdstudies, Universiteit Utrecht