Schetsen van Mismatch

Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek

In Schetsen van mismatch staat de aansluiting tussen hulpvrager en hulpverlener centraal. De auteurs laten duidelijk zien: er is kwaliteitswinst te boeken door beter en opener te kijken naar hoe professionals zich verhouden tot de levens van kwetsbare mensen.

Hoe ze aansluiten bij hun cliënten en hoe ze relaties met hen aangaan. Komt die aansluiting niet tot stand, dan ontstaat mismatch. De kans op mismatch wordt aanzienlijk verkleind als de professional zich verplaatst in het perspectief, de leefwereld en logica van de cliënt en daar zo nauw mogelijk bij aansluit. De auteurs zien dit als een professionele verantwoordelijkheid. Voor zorg waar mensen werkelijk beter van worden, is meer nodig dan werken volgens effectief gebleken interventies.

AuteurAnne Goossensen (red.) m.m.v. Andries Baart, Aline Bruurs,
Jolanda van Dijke, Frans van Herwijnen, Jeannet van de Kamp en Esther Kuis
Uitgave2014
UitgeverMovisie
ISBN97809088691027