E learning

  1. Dorst of Doodsangst

Fysieke zorg in de terminale fase is meestal goed gewaarborgd, door zowel de beroepsmatige zorg als de mantelzorgers als vrijwilligers. Maar hoe zit dat met de ondersteuning op spiritueel gebied?

Uit praktijkervaringen blijkt dat dit meestal goed gaat als cliënten zelf een expliciete vraag stellen. Dan worden gesprekken gevoerd of er wordt doorverwezen. Maar wat als iemand geen vragen stelt, maar wel pijn, verdriet of angst heeft
Hospice de Luwte heeft hiervoor, in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek, een methodiek ontwikkeld. Deze is beschreven in de publicatie ‘Dorst of doodsangst? – Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase’ (Goossensen e.a. 2016).
Om zoveel mogelijk mensen – vrijwilligers en coördinatoren maar ook beroepsmatige zorgverleners – handvatten te bieden, is er nu een online zelfstudie beschikbaar die bol staat van de filmpjes en digitale colleges. De module bestaat uit twee delen: een is gericht op uitvoerenden en de andere op het implementeren van de methodiek in de dagelijkse praktijk.