Lezingen 2006

 • Workshop “Anders Werken”, methodologieplein, Kennis Beter Delen in maart 2006
 • Poster ‘Working Differently’ op Kwaliteitcongres (Forum) in Praag, april 2006
 • Presentatie Shared Decision Making op het IKR congres, mei 2006
 • Presentatie project ‘eenbedskamers’ Erasmus MC Nieuwbouw Congres, juni 2006
 • Voorzitter van een deelssessie, FADO, Forum Alcohol en Drugs Onderzoek, november 2006.

2005

 • Bijdrage aan “Zie mij voor vol aan” symposium over eetstoornissen (richtlijnen en disease management, patiëntenparticipatie), 2005
 • Presentatie/workshop op het congres ‘ de zorg stuurloos?’ van de alumnivereniging van BMG, de aBMG, december 2005

2004

 • Referentschap Forum voor Alcohol en DrugsOnderzoek (FADO), plenaire sessie, 2004
 • Lezing op Dick van Bekkum symposium van het IKR over taakverschuiving in de oncologie zorg, 2004

2002

 • AMC lezingen cyclus: Patiënten participatie bij richtlijnen, 2002
 • Forum voor Alcohol en DrugsOnderzoek (FADO), referent van drie papers en voorzitter middagsessie, 2002
 • Lezing Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ, voor Platform Psychotherapie, 2002
 • Lezing over de Multidisciplinaire richtlijn ADHD op symposium over gezondheidsraad rapport ADHD, 2002
 • Voorzitter van sessie op congres “Kennis Beter Delen”, 2002
 • Lezing op afscheid Marianne Donker over Heroïneverstrekkingsexperiment, 2002
 • Lezing op congres NVvP (Psychiaters) over Richtlijnontwikkeling, 2002

2001

 • Debatleider op congres ‘Een shot vernieuwing’ van ZON programma verslaving, 2001
 • Lezing over Disease Management, lezingencyclus Julius centrum, UU, 2001
 • Lezing Disease Management Phoenix Coalitie, 2001

2000

 • Drop-out van allochtone verslaafden op symposium ‘Allochtoon en verslaving’, 2000