Lezingen 2008

 • Lectorale rede. Kwaliteit van verslavingszorg. 7 februari 2008. INHolland Rotterdam.
 • Lezing Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Groningen, 3 april 2008
 • Voorzitter expert meeting Thiamine toediening en Korsakov voor artsen, Wolfheze, 15 april 2008
 • Poster presentation “Guidelines and financial incentives; a happy couple?”, Intermational Forum for Quality and Safety in Health Care, Paris, 25 april 2008
 • Voorzitter expert meeting psychologische benaderingen voor patiënten met Korsakov, Dordrecht, 10 juni 2008
 • Presentatie voor de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling over de mogelijkheden van digitalisering bij onderwijs en blijvend leren vanuit het veld, Utrecht, 3 juni 2008
 • Lezing op het symposium van de beroepsvereniging voor verslavingsartsen, Utrecht, 5 juni 2008
 • Lezing op de aftrap bijeenkomt ‘Werkplaats presentie & verslavingszorg’, Utrecht, 27 juni 2008
 • Voorzitter concept map bijeenkomst Indicatiestelling bij Persoonlijkheidsproblematiek, Utrecht, 1 juli 2008
 • Presentatie bij Mainline over de meerwaarde van de presentie benadering voor veldwerk, Amsterdam, 8 juli 2008
 • Presentatie voor de SVG over de presentietheorie en de verslavingszorg, Amersfoort, 4 september 2008
 • Presentatie bij GGZ Nederland over de projecten van het Lectoraat Verslavingszorg, Amersfoort, 5 september 2008
 • Presentatie op minisymposium Digitale Community Verslavingskunde, Amersfoort, 10 oktober 2008
 • Facilitator zaalgesprek bij het symposium “Aannemelijke zorg” behorend bij oratie van Andries Baart en Frans Vosman over taciete kennis en praktische wijsheid, Universiteit van Tilburg, 24 oktober 2008
 • Presentatie op het Symposium ‘de onderzoekende professional in de Korsakovzorg’, Rotterdam, 7 november 
 • Presentatie over presentie benadering in de verslavingszorg, op studiedag over ketenzorg voor Bouman GGZ, GGD Rotterdam, BAVO/RNO en Delta, Rotterdam 13 november 2008
 • Presentatie op bijeenkomst van de ‘Werkplaats presentie & verslavingszorg’, Utrecht, 20 november 2008
 • Voorzitter expert meeting ‘Basisset klinische gegevens Korsakov’, Laren, 12 december 2008