Lezingen 2013

  • Jaarcongres Reliëf “liefdewerk, veel papier”. Bijdrage over zorgzaamheid, Maarn, 8 maart 2013
  • Lezing medewerkers Careyn de Ark, zorgzaamheid & kwaliteit, Wateringen, 3 april 2013
  • Lezing mantelzorgers Careyn Westland, Zijn is gezien worden, zorgzaamheid en reductie, Wateringen 3 april 2013
  • CBO opleiding Kwaliteitsfunctionaris OKF, dagdeel over zachter aspectren van kwaliteit, 23 mei 2013
  • Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse, 5 september 2013
  • Scholing ‘Zorgethische vorming’ voor medewerkers van de Nico Adriaans Stichting, Rotterdam, najaar 2013
  • Workshop symposium ‘Aandacht’, Netwerk Palliatieve Zorg Waterweg Noord, 15 oktober 2013
  • Keynote lezing op het jaarcongres logopedisten, NVLF, 1 november 2013
  • Uitgesproken column en workshop op medewerkersdag GC Levinas, 9 november 2013