Lezingen – 2014

 • Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse, januari 2014 – Dagvoorzitter expertmeeting Celebrancy education in Europe, 16 november 2015
 • Nieuwjaarslezing Ondersteuningsbureau Patiënten organisaties, HOB, Amersfoort, januari 2014
 • CBO opleiding Kwaliteitsfunctionaris OKF, dagdeel over zachte aspecten van kwaliteit, april 2014
 • Begeleiding zorgethisch beraad Nico Adriaans Stichting, voorjaar 2014
 • Lezing voor symposium middenkader van Aveleijn, De Lutte, april 2014
 • Bijdragen aan symposium over Existentiële eenzaamheid: ‘Samen eenzaamheid ervaren’ & ‘Column over Sylvia Plath’, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, maart 2014
 • Lezing op de landelijke beleidsdag van VPTZ ‘De waarde van vrijwilligers aan het einde van het leven’, Driebergen, mei 2014
 • Lezing netwerkbijeenkomst van Coalitie Erbij, Utrecht, mei 2014
 • Presentatie bij boekuitreiking ‘Levensverhalen van mensen met Korsakov’, Beekbergen, mei 2014
 • Presentatie op het internationale EAPC congres (palliatieve zorg), The value of End of Live volunteering, Lleida, Spanje, juni 2014
 • Nico Adriaans Stichting, lezing management ochtend, Rotterdam, augustus 2014
 • Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse SPO opleiding, Leiden, september 2014
 • Practice Theory conference CCC, voorzitter van een sessie, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, september 2014
 • Afscheidssymposium Ton Jorna: ‘In wetenschap van de ziel’, Geertekerk Utrecht, dagvoorzitter, september 2014
 • Aveleijn, Ontmoeten in 3 panelen, reductie en mismatch, Enschede, oktober 2014
 • Vivent, Kwaliteit van relaties in de zorg , lezing afscheid Ina Bravenboer, Rosmalen, oktober 2014
 • Centrum voor Asielzoekers, De rol van verbeeldingen bij het activeren van bewoners, Zandvoort, oktober 2014
 • Boekpresentatie: ‘Daar doe ik het voor’, inspiratiedag VPTZ te Maarssen, oktober 2014
 • GGZ Altrecht, deskundigheidsbevordering lezing zorgethiek, Zeist, oktober 2014
 • CBO Kwaliteitsinstituut, Masterclass Palliatieve zorg & vrijwilligers, november 2014
 • Nationaal Congres Palliatieve Zorg, Meet the expert vrijwilligerswerk, Lunteren, november 2014
 • Nationaal Congres Palliatieve Zorg, VPTZ sessie over existentiële eenzaamheid & vrijwilligers, Lunteren, november 2014
 • Nationaal Congres Palliatieve Zorg, Vrije presentatie: 100 brieven van vrijwilligers, Lunteren, november 2014
 • Mezzo, webinar: Wat is de waarde van vrijwilligerswerk? Via internet uitgezonden, Capelle aan den IJssel, december 2014
 • Boekpresentatie: Hoe word je een Bianca? 57 dagen verpleeghuiszorg. Van Kleef instituut, Rotterdam, december 2014