Lezingen 2017

 • Graduate School Bijeenkomst ‘Engrossment als threshold concept in de zorgethiek’, introductie en chair. Universiteit voor Humanistiek, januari 2017.
 • Hogeschool Zuyd, Over zorgzaamheid en warme zorg – verhalen en begrippen. Lezing op symposium, februari 2017.
 • Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Presentatie over de waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg, februari 2017.
 • Lezing bijeenkomst Leendert Vriel Stichting, Omgaan met kwetsbaarheid; over levensvragen & zingeving. En workshop over ‘Dorst of doodsangst’, middagbijeenkomst, april 2017.
 • Kwaliteit, zorgethiek en patiëntgerichtheid 2.0. Opleiding Kwaliteitsfunctionaris (OKF). Woudschoten, april 2017.
 • College University College Roosevelt, Middelburg, Improving health & quality of life in (palliative) care, april 2017.
 • Inspirerend besturen in de zorg. Vrouwen & zorg: innovatie vanuit zorgethisch perspectief. Bohn Stafleu & Lochem, Woudschoten, mei 2017.
 • Poster voor EAPC meeting. Hospice satisfaction data from The Netherlands; how to evaluate care offered by volunteers? Manon Notenboon & Anne Goossensen, Madrid 2017.
 • Workshop Cordaan, Amsterdam. Relatiegericht werken en andere zorgethische inzichten. juni 2017.
 • Werkconferentie Agora spirituele zorg. Presentatie Dorst of Doodsangst, observatie methodiek vrijwilligers, juni 2017.
 • Symposium RSZK Zorgprofessionals, Hospice Bladel, ‘Praten over sterven…’ van instrumenteel naar existentieel. Juni 2017.
 • Presentatie op aftrapbijeenkomst E-learning module ‘Dorst of doodsangst’, Universiteit voor Humanistiek, juni 2017.
 • 3 luiken college relatiegericht werken, Hogeschool Leiden, september 2017
 • Lezing jubileum bijeenkomst, Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel, Steenwijk, oktober 2017
 • Plenaire presentatie Hospicezorg congres, Ede, oktober 2017
 • Lezing vrijwilligers palliatieve zorg, Verdiwel/Oranjefonds, Groenekan, oktober 2017
 • 2 workshops verdiepingsbijeenkomst voor medewerkers van Cordaan, de Rode Hoed, Amsterdam, oktober 2017
 • Lezing over machteloosheid in de palliatieve zorg, Hospice Issoria, Leiden, oktober 2017
 • Lezing jubileum bijeenkomst Hospice Marianahof Etten-Leur, oktober 2017
 • Lezing United for Music Symposium, disability studies, Dordrecht, november 2017
 • Lezing Heerlen, Zuyderland academisch ziekenhuis, november 2017