Lectorale rede 2008

Logica en liefde in de verslavingszorg

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als lector Verslavingszorg aan Hogeschool INHOLLAND te Rotterdam op 7 februari 2008 door dr. Anne Goossensen.

Op donderdag 13 februari organiseerde het lectoraat Verslavingszorg van Hogeschool InHolland Rotterdam het symposium: Logica en liefde in de verslavingszorg. Tijdens het symposium spraken vooraanstaande deskundigen op het terrein van de kwaliteit van zorg over de kwaliteit van de zorgverlening aan verslaafden.

Aanleiding voor het symposium was de lectorale rede die dr. Anne Goossensen aansluitend aan het symposium heeft uitgesproken. Onderwerp van de rede waren de bevindingen van Goossensen over het belang van de behandelrelatie bij de zorg aan verslaafden.

De hulpverlening bij verslavingsproblematiek kan worden verbeterd door de kwaliteit van de behandelrelatie te verbeteren’, is de stelling die Anne Goossensen tijdens de middag poneerde. Verbeterinitiatieven zijn vaak gericht  op behandeltechnieken of protocollen. Mede door de eisen die vanuit het belang van de bedrijfsvoering aan de zorg worden gesteld, komt de essentie van het contact tussen verslaafde en hulpverlener onvoldoende tot recht.

Terwijl onderzoek aantoont dat de kwaliteit van dit contact van doorslaggevend belang is, aldus Anne Goossensen. Hoe een hulpverlener met de verslaafde communiceert, bepaalt voor een belangrijk deel het resultaat van de behandeling. De presentietheorie biedt hier aanknopingspunten voor.

Andere sprekers op het symposium waren: dr. Marianne van Ooyen-Houben, associate lector Verslavingszorg; dr. Udo W. Nabitz, kwaliteitsadviseur bij JellinekMeltum; drs. Ineke de Bruin, directeur Zorg van de Parnassia Bavo Groep.