Lectorale rede 2022

‘Stuck in a frozen or timeless time’, rouwen als kunst en kunde

Echt Mooij Fotografie

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als lector Transitie, Rouw & Verlies aan HBO Drechtsteden op 21 april 2022 door dr. Anne Goossensen.

Deze rede heeft als titel: ‘Stuck in a frozen time or timeless time’. Een citaat uit fenomenologisch onderzoek, dat de essentie van de rouwervaring beschrijft (Fuchs, 2018). Een essentie die bestaat uit een ambigu├»teit van leven, met wat niet meer is in een wereld die verdergaat. De woorden vasthouden, loslaten en transformeren hangen met deze essentie van rouwen samen.

Via deze rede bevraag ik onze cultuur en ieder van ons op de omgang met rouw. Betreft dit vooral een ongemak, een last? Of ook om een kans? En hoe dan? Via ervaringsverhalen, modellen en theorie├źn, onderzoek ik een mogelijk ruimere omgang met dood en verlies. Een omgang waarbij angst minder prominent de boventoon voert. Waarbij mensen er op meer nabije wijze voor elkaar kunnen zijn. Speurend naar een mogelijke ‘charme’ van confrontaties met vergankelijkheid.