Oratie 2011

‘Zijn is gezien worden’. Presentie & reductie in de zorg

Inaugurele rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in Presentie en Geestelijke Gezondheidszorg aan de faculteit Geesteswetenschappen van Tilburg University
op 15 april 2011 door prof. dr Anne Goossensen.

Mijn oratie uit 2011 geeft een duidelijke indruk van mijn visie op kwaliteit van zorg. Centraal staat de kwaliteit van de waarneming van de professional in de zorg. Wat ziet en hoort hij wel en wat niet? Hoe is de kwaliteit van luisteren? Speelt er mogelijk reductie? Welke verbeelding maakt de professional van de ander?

Vanuit het werk van de filosoof Levinas licht ik dit begrip verder toe. Met behulp van voorbeelden werk ik uit wat mensen ervaren als ze niet goed gezien worden en wat dat betekent voor hun ziek- en welzijn. Vanuit deze verkenning van het belang van sensitieve afstemming op de zorgvrager zijn diverse doorwerkingen naar scholing en onderzoeksprojecten ontstaan.