Publicaties 2005-2000

2005

 • Berg, M., Y. Meijerink, M. Gras, A. Goossensen, W. Schellekens, J. Haeck, M. Kallewaard, H. Kingma.(2005). Feasibility first: Developing public performance indicators on patient safety and clinical effectiveness for Dutch hospitals. Health Policy.Vol. 75, No. 1, 59-73.
 • Goossensen, A., C. van der Veen, M. van der Linden, G.Franx . (2005). Perspectief op behandeling van mensen met een angststoornis: inbreng van patiënten bij richtlijnontwikkeling. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Vol. 83, No. 3, 166-171.
 • Gras, M., M. van den Berg, A. Goossensen, A. van Straten. (2005). Bouwstenen voor kwaliteitsinformatie in de Geestelijke Gezondheidszorg. Uitgave ZonMw, Den Haag.
 • Goossensen, A., A. van Vliet, H. de Graaf, M. Verhoeven, T. van der Haver, M. Berg, C. Burger C. (2005). Taakherschikking in de praktijk: Anders Werken in het Erasmus MC. Medisch Contact, Vol. 60, No. 19.
 • Straten, A. van, A. Goossensen. (2005). Toekomstverkenning Rotterdamse Stichting Cardio Revalidatie, eindrapportage. Uitgave iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam.

2004

 • Franx G.C., M. van Karsbergen, A. Eland, H. Verburg, R. Grol. (2004). Implementatie van richtlijnen in de GGZ: welke (on)mogelijkheden zien hulpverleners in de praktijk? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Vol. 5, 317-323.
 • Vos, D.L. de, A. Eland, P. Harteloh, M. Berg. (2004). Dynamische richtlijnen. De mogelijkheden in de medische praktijk. Medisch Contact. Vol. 59, No. 1-2, 35-37.
 • Luiten, M., A. Goossensen, P. Harteloh. (2004). Kwaliteitsprofielen van steunpunten mantelzorg in Rotterdam. Op weg naar verbetertrajecten. Uitgave iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Knaan, N., A. Goossensen, P. Harteloh. (2004). Prestatie-indicatoren voor het Astmafonds. Eindrapportage van een “Performance Management model voor astma/COPD”. Uitgave iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Goossensen, A. (2004). Reflectierapport Anders Werken in het Erasmus MC, pilot ovarium carcinoom. Uitgave iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam.

2003

 • Eland, A., G. Franx, H. Verburg. (2003). Begrippen begrepen. Onderscheid en samenhang tussen richtlijnen, protocollen en zorgprogrammas. Kwaliteit in beeld’. No. 3, 14-15.
 • Berg, M., M. Gras, Y. Meijerink, A. Eland, M. Kallewaard, J. Haeck, H. Kingma (2003). Leren van cijfers. Medisch contact. Vol. 58, No. 40.
 • Meijerink, Y, M. Gras , A. Eland, M. Kallewaard, J. Haeck, M. Berg, H. Kingma. (2003). Werken aan verbetering. Medisch Contact. Vol. 58, No. 40.

2002

 • Franx, G.C., J.M. Tromp, A. Eland. (2002). Evidence-based richtlijnontwikkeling en integratieve psychotherapie. In: Handboek Integratieve Psychotherapie, 12, 107 -135.
 • Wamel A. van, A. Eland. (2002). Allochtone verslaafden in de verslavingszorg. In: Handboek Verslaving.

2001

 • Glind, G. van de, A. Eland, M. Janssen. (2001). ADHD en verslaving. Een literatuuronderzoek naar de samenhang tussen ADHD en verslavingsproblemen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Vol. 56, No. 6, 537-555.
 • Meeuwissen, J., H. Kroon, A. Eland. (2001). Een basisprogramma voor cliënten met een dubbele diagnose. Utrecht: Trimbos-reeks 2000-14.
 • Veen, C. van der, A. Wieman, A. Eland, M. van der Linde, G.C. Franx. (2001). Het perspectief van cliënten op de hulpverlening bij angststoornissen. Een inventarisatie van ervaringskennis ten behoeve van de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Eland, A., H. Rigter. (2001). Nationale Drugmonitor (NDM).  Utrecht: NDM 2001.
 • Wamel, A. van, A. Eland.( 2001). Buiten bereik : allochtone drugsgebruikers buiten de Hulpverlening. Utrecht: Trimbos-reeks 2001-3.
 • Eland, A., G. Franx, A. Wieman. (2001). Het perspectief van cliënten op de hulpverlening bij depressie: een inventarisatie van ervaringskennis ten behoeve van een multidisciplinaire richtlijn depressie. Utrecht: Trimbos-reeks 2001-9.

2000

 • Broers, E., A. Eland. (2000). Verslaafd, allochtoon en drop-out : vroegtijdig vertrek van allochtone verslaafden uit de intramurale verslavingszorg. – Utrecht: Trimbos-reeks 2000-12.