Publicaties 2011

  • Hooff van den, S., A. Goossensen. (2011). Zorgverleners in spagaat bij opname van patiënten zonder ziekte-inzicht. Tijdschrift Gezondheidszorg en Ethiek, Vol. 21, No. 4, 107-113.
  • Goossensen, A. (2011). ‘Zijn is gezien worden’, presentie en reductie in de zorg. Inaugurele rede, Universiteit van Tilburg.
  • Dijk, J. van, H. Heidinga, A. Goossensen. (2011). Tussenrapport I presentiebeoefening in Queeckhoven. Uitgave Stichting Presentie, Utrecht.
  • Dijk, J. Van, H. Heidinga, A. Goossensen. (2011). Tussenrapport II presentiebeoefening in Queeckhoven. Uitgave Stichting Presentie, Utrecht.
  • Goossensen, A., A. Baart. (2011). Kwaliteit van zorg 2.0: menslievende, presente en zorgzame zorg. Kwaliteit in Zorg, 4-7.
  • Knoope, A., A. Goossensen. (2011). Aandachtige betrekking; waarom het aanleren van presentie moeilijk is. Maatwerk, No. 1, 10-13.