Publicaties 2012

 • Manen, J. van, J. Kamphuis, A. Goossensen, R. Timman, J. Busschbach, R. Verheul. (2012). In search of patient characteristics that may guide empirically based treatment selection for personality disorder patients – A concept map approach. Journal of Personality Disorders, 26, 481-497.
 • Wynia, J., Wetering B. van de, E. Zwart, G. Nieuwenhuis, A. Goossensen. (2012) Evolution of Wernicke-Korsakoff Syndrome in Self-Neglecting Alcoholics: Preliminary Results of Relation with Wernicke-Delirium and Diabetes Mellitus. The American Journal on Addictions, Volume 21, Issue 2, pages 104–110.
 • Dijke, J. van & A.Goossensen. (2012) Dichter bij huis. Presentie en woningbouw. Eindrapport Mitros. Utrecht: Stichting Presentie.
 • Hooff, van, S. & A. Goossensen. (2012) Patiënt of cliënt? De betekenis van aanspreektermen. Denkbeeld 24(3), 6-8.
 • Goossensen, A.,  J. van Dijke, H. Heidinga, A. Baart. (2012). Kwaliteit 2.0; over presentie, responsiviteit, opgaven en logica’s. Sociaal Bestek, januari, 31-35.
 • Goossensen, A. (2012). Presentie en existentiële eenzaamheid. In: Jorna, T. (Red.) Hoe eenzaam mag een mens zijn? Perspectieven op exitentiële eenzaamheid, Utrecht: SWP, pp 37-47.
 • Beemen, L. Van., M. ten Wolde, A. Goossensen. (2012) Standaard diagnose Korsakov. Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum.
 • Wolde, M. ten, L. van Beemen, A. Goossensen (2012) Standaard Thiamine. Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum.
 • Timmermann, M., A. Tijmense, F. Wolters, A. Goossensen. (2012). ‘Is het hij of ik?’. Wilsonbekwaamheid en grenzen bij Korsakovpatiënten. Korsakov Kenniscentrum. Den Haag: Pasmans.
 • Beemen, L. Van, T. Brinkman, M. Timmermann, A. Goossensen. (2012). Omgaan met agressie en Korsakov. Korsakov Kenniscentrum. Den Haag: Pasmans.
 • Goossensen, A., P. Thissen. (2012). Opschonen van het zien: ouderenzorg & presentie. Denkbeeld, 24(5), 30-32.
 • Goossensen, A. M. Timmermann & A. Tijmense. (2012). Wilsonbekwaamheid, grenzen en alledaagse dillemma’s. Denkbeeld, 24(6), 20-23.