Publicaties – 2013

  • Goossensen, A., J. van Dijke, A. Baart. (2013). Zorgethisch evalueren. In: Rensen, e.a. (Eds) Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein. Omlo, R., Bool, M. P. Rensen. Amsterdam: SWP.
  • Goossensen, A., A. Oude Egberink. (2013). Gezien of niet?’ Verbeeldingen in de geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: De Graaff.