Publicaties – 2015

  • Goossensen, A., L. Koopmans, P. Van Oort Borsboom (2015) ‘Toekomtspijt dat is wat ik voel’ Perspectieven van vrijwilligerswerk, deel 2. Uitgave VPTZ Nederland.
  • Kuis, E., Schuhmann, C., Goossensen, A. (2015) ‘Puur voor jou.’ Onderzoek naar één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers aan gedetineerden. Den Haag. Uitgave WODC, Ministerie van Justitie.
  • Hooff, van den, S., A. Goossensen, C. Leget (2015) Transcending responsibility. Healthcare professionals under pressure in involuntary admission processes. Nursing Philosophy. DOI: 10.1111/nup.12096
  • Goossensen, A. (2015) Inleiding: wat is de ziel in de zorg waard? In: Jorna, T. & Leget, C. (red.) (2015) In wetenschap van de ziel. Delft: Eburon.
  • Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: the lived experience of elderly people who feel life is accomplished and no longer worth living, Social Science and Medicine, 138, 257–264. DOI: 10.1016/j.socscimed.2015.05.015.