Publicaties voor 2000

1999

 • Van Wamel, A., A. Eland A. (1999). Multicultureel interviewen. Kwalon, voorjaar 1999.
 • Eland A. (1999). ADHD in de praktijk. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. Vol. 54, No.9, 954-956.

1998

 • Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor, , H.F.L. Garretsen. (1998). Profiles of heroin addicts in different treatment conditions and in the community. Journal of Psychoactive Drugs. Vol. 30,No. 1, 11-20
 • Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de  Goor, H.F.L. Garretsen.(1998). Drug use career and treatment history of opiate addicts inside and outside treatment. Journal of Substance Misuse. Vol. 3, No. 1, 55-60.
 • Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor, H.F.L. Garretsen. (1998). Meningen van heroïnegebruikers over methadonverstrekking in Nederland. Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen. Vol. 22, 142-153.
 • Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de, H.F.L.Garretsen.(1998).Heroin addicts in the community and in treatment compared at severity of problems and need for help. Substance Use and Misuse. Vol. 32, No. 10, 1313-1330.

1997

 • Eland-Goossensen, M.A., E.C. Vollemans, V.M. Hendriks, L.A.M. van de Goor, H.F.L. Garretsen.(1997). Applying snowball sampling among opiate addicts inside and outside the treatment system: Theoretical considerations and practice in a medium sized Dutch city. Addiction Research. Vol. 5, No. 4, 317-330.
 • Eland-Goossensen, M.A., A. Hak,E.C. Vollemans. (1997). Heroin addiction careers: downward spiral or controlled descent? Contemporary Drug Problems. Vol. 24, No. 2, 293-318.
 • Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor, H.F.L. Garretsen, W.J. Schudel. (1997). Opiate addicts in and outside of treatment compared on psychopathology. European Addiction Research. Vol. 3, No.4, 164-172.
 • Eland-Goosssensen, M.A., L.A.M. van de Goor, H.F.L. Garretsen,W.J. (1997) Schudel.Screening for psychopathology in the clinical practice. Journal of Substance Abuse Treatment, Vol. 14, No. 6, 585-591.
 • Eland-Goossensen, M.A. (1997). Opiate addicts in and outside of treatment; different populations? 1997, IVO-reeks 15. Dissertation.
 • Eland-Goossensen, M.A., T. Hak, E.C. Vollemans(1997). Schuld en schaamte bij heroïnegebruikers. In: A. Goethals, T. Hak, P. ten Have, Kwalitatieve medische sociologie.  SISWO-publicatie 396.

1996

 • Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor. (1996) ‘In het begin kon ik het allemaal handelen‘; Verslag van een onderzoek naar 327 heroïneverslaafden binnen en buiten de drugshulpverlening in Den Haag (publieksversie). Uitgave Gemeente Den Haag.
 • Eland-Goossensen, M.A. (1996). Haagse heroïneverslaafden in beeld. Epidemiologisch Bulletin, Vol. 31, No. 4.

1995

 • Eland-Goossensen M.A., E.C. Vollemans, V.M. Hendriks. (1995). Heroïnegebruikers ‘zonder zorg’: Eerste indrukken uit een onderzoek in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin. Vol. 31, No. 3, 17-23.
 • Eland-Goossensen M.A., E.C. Vollemans, V.M. Hendriks. (1995). Verslaafden binnen en buiten de drugshulpverlening: een combinatie van klinisch en veldonderzoek. Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen. Vol. 21, No. 1, 11-21.