Wetenschappelijk CV

 • 2021 – heden: Lector Transitie, Rouw en Verlies (HBO Drechtsteden)
 • 2013 – heden: Hoogleraar Informele zorg & zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • 2015 – 2019: Bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • 2010 – 2013: Bijzonder hoogleraar Presentie en GGz, Tilburg University & werkzaam bij Stichting Presentie
 • 2007 – 2012: Lector Verslavingszorg aan Hogeschool Inholland, Den Haag
 • 2003 – 2009: Universitair Docent Kwaliteit van Zorg, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1998 – 2002: Programmahoofd Kwaliteit van Zorg (Richtlijnen), Trimbos-instituut, Utrecht
 • 1992 – 1997: Promovenda bij het Instituut voor Verslavingsonderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1990 – 1992: Student-assistent bij prof. dr. Wim Meeus, jeugdstudies, Universiteit Utrecht

Lidmaatschappen en functies

 • Lid International Working Group (IWG) Death, Dying and Bereavement, 2018 – heden
 • Lid Stuurgroep EAPC Task Force Volunteering in Hospice & Palliative Care, 2016-heden
 • Stuurgroep BLOC, Bernard Lievegoed Onderzoek Centrum, vanaf 2017 – heden
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Orion Rotterdam, zorg voor mensen met een beperking, 2018 – 2020
 • Lid Raad van Toezicht Humanitas Rotterdam, 2019- heden
 • Lid expertpanel subsidie aanvragen patiĆ«ntenorganisaties NFK, 2016-2020
 • Lid richtlijnwerkgroep Spirituele Zorg (palliatieve zorg), vanaf nov 2016 – 2018
 • Commissielid Tijdelijke Expertgroep Verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland, nov 2015 – dec 2016